Rozpoczęcie własnego biznesu to marzenie wielu osób, ale również poważne wyzwanie, które wymaga przemyślanego podejścia i starannego planowania. Niezależnie od tego, czy jesteś nowicjuszem w biznesie, czy doświadczonym przedsiębiorcą, proces zakładania spółki zawsze wymaga przejścia przez kilka kluczowych etapów. Poznaj ich charakterystykę.

Sporządzenie umowy spółki

Pierwszym krokiem podczas zakładania spółki jest sporządzenie stosownej umowy. Dokument ten stanowi fundament funkcjonowania przedsiębiorstwa i określa m.in. przedmiot działalności oraz prawa i obowiązki wspólników. Oprócz tego w umowie powinny znaleźć się takie informacje jak:

Warto dołożyć wszelkich starań, aby umowa była sporządzona starannie i precyzyjnie, uwzględniając wszystkie istotne aspekty współpracy. W tym celu można skorzystać z pomocy doświadczonego prawnika lub doradcy biznesowego. 

Wniesienie wkładów na kapitał zakładowy przez wspólników

Kolejną istotną kwestią podczas zakładania spółki będzie wniesienie wkładów na poczet pokrycia całości kapitału zakładowego przez wspólników. Przykładowo kapitał zakładowy spółki z.o.o. nie może być mniejszy niż 5.000,00 zł, a wartość nominalna nie może być niższa niż 50,00 zł. Ustawa natomiast nie wprowadza w tym wypadku górnej granicy kapitału takiej spółki i można go dowolnie kształtować.

Warto wiedzieć, że wkłady na kapitał zakładowy mogą przybierać różne formy – pieniężne lub niepieniężne. W pierwszym przypadku są one pokrywane gotówką. W drugim zaś można uwzględnić:

Powołanie zarządu oraz ustanowienie rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej

Celem zarejestrowania spółki niezbędne będzie również powołanie organów spółki. Każda ze spółek musi mieć zarząd, który będzie uprawniony do jej reprezentowania. W jego składzie mogą się znaleźć zarówno osoby będące wspólnikami danej spółki, jak i osoby spoza ich grona. Zarząd powinien składać się z co najmniej jednej osoby, jednak ostateczna liczba jest uzależniona przede wszystkim od potrzeb i wielkości prowadzonej działalności.

Ustanowienie rady nadzorczej lub komisji nie jest w spółce obowiązkowe. Wyjątkiem są większe spółki, w których kapitał zakładowy przekroczy sumę 500 000 złotych, a wspólników będzie więcej niż 25.

Wpisanie do rejestru KRS

Ostatecznym etapem zakładania spółki jest uzyskanie wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS). Rejestracja ta jest konieczna dla nadania spółce osobowości prawnej i umożliwienia jej legalnego funkcjonowania. W trakcie rejestracji należy złożyć stosowne dokumenty, w tym umowę spółki oraz zaświadczenia potwierdzające wniesienie wkładów przez wspólników. Kolejne kluczowe elementy wniosku to m.in.:

Po pozytywnym zarejestrowaniu spółki w KRS, ta staje się podmiotem prawa i może rozpocząć działalność. Warto wiedzieć, że zgłoszenie spółki do sądu rejestrowego powinno być dokonane przez zarząd w pełnym składzie oraz w terminie 6 miesięcy od chwili zawarcia umowy.

RARPIT – zakładanie firmy w Białymstoku

W dzisiejszym szybko zmieniającym się świecie biznesowym, spółki stają się coraz bardziej atrakcyjną opcją dla przedsiębiorców pragnących realizować swoje pomysły i cele biznesowe. Jednak proces jej zakładania może być skomplikowany i wymagający, zwłaszcza dla osób niezaznajomionych z przepisami prawnymi i wymogami formalnymi.

Jeśli interesuje Cię zakładanie firmy w Białymstoku lub zależy Ci na zdalnej współpracy, wybierz usługi RARPIT. Oferujemy kompleksowe doradztwo w zakresie zakładania spółek. Pomożemy Ci w sporządzeniu umowy, która jest kluczowym dokumentem regulującym zasady współpracy między wspólnikami. Ponadto, zapewniamy wsparcie w kwestiach związanych z wyborem odpowiedniej formy prawnej spółki oraz określeniem struktury organizacyjnej. Zajmiemy się również wszelkimi niezbędnymi formalnościami administracyjnymi, takimi jak rejestracja w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS), uzyskanie NIP-u i REGON-u, czy otwarcie konta firmowego. W końcowym etapie naszej współpracy możesz powierzyć nam również prowadzenie księgowości.

Podsumowanie

Zakładanie spółki to proces wymagający staranności, odpowiedzialności i precyzji. Kluczowe działania, takie jak sporządzenie umowy spółki, wniesienie wkładów, powołanie zarządu czy rejestracja w KRS należy przeprowadzić z należytą uwagą i dbałością o szczegóły. Aby cały proces przebiegł sprawnie, warto skorzystać z pomocy profesjonalnego biura rachunkowego. Będzie to pierwszy krok do sukcesu i stabilnego rozwoju spółki. 

Dane kontaktowe
©2024 Wszystkie prawa zastrzeżone.