Księgowość dla spółek - usługi księgowe RARPIT

W polskim prawie istnieje wiele form prowadzenia działalności, a wybór odpowiedniej ma kluczowe znaczenie dla zabezpieczenia interesów firmy. W RARPIT oferujemy nie tylko kompleksowe usługi księgowe dla różnych rodzajów spółek, ale także dzielimy się naszą wiedzą i doświadczeniem,
pomagając w podejmowaniu świadomych decyzji.

usługi księgowe białystok
W polskim systemie prawnym wyróżniamy spółki kapitałowe oraz spółki osobowe. Spółki osobowe obejmują m.in. spółkę jawną, partnerską, komandytową oraz komandytowo-akcyjną. Natomiast wśród spółek kapitałowych znajdują się m.in. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka akcyjna oraz prosta spółka akcyjna. Wybór odpowiedniej formy może wpływać na opodatkowanie, odpowiedzialność wspólników i wiele innych kluczowych kwestii.

W RARPIT oferujemy profesjonalnie prowadzoną księgowość dla spółek. Podejmując współpracę z
nami, zyskasz cenne informacje dotyczące:

 • rozliczenia preferencyjnego – oferujemy szczegółowe informacje dotyczące preferencyjnych
  stawek CIT-9%, pomagając Ci maksymalizować korzyści podatkowe
 • struktury zarządu – dowiesz się, ile członków powinien liczyć zarząd oraz kto może do niego
  należeć, dostosowując strukturę do potrzeb Twojej spółki
 • ochrony majątku prywatnego – udzielimy praktycznych wskazówek dotyczących
  zabezpieczenia Twojego majątku przed zajęciem w razie niewypłacalności spółki

Nasze kompleksowe działania obejmują każdy etap prowadzenia spółki. Oferujemy wsparcie w
zakresie:

 • przygotowania dokumentów założycielskich – pomagamy w przygotowaniu wszelkich
  dokumentów, niezbędnych do założenia spółki
 • zgłoszenia w KRS – realizujemy formalności związane ze zgłoszeniem spółki do Krajowego
  Rejestru Sądowego
 • sporządzenia poprawnej umowy spółki – pomagamy w stworzeniu umowy spółki,
  zabezpieczając interesy wszystkich wspólników
 • prowadzenia pełnej księgowości – zapewniamy kompleksową obsługę księgową od
  pierwszych dni działalności

Pełna księgowość dla spółek w RARPIT obejmuje m.in.:

 • prowadzenie księgi głównej i ksiąg pomocniczych – tworzymy i uzupełniamy dokumentację
  księgową
 • analizę finansów – optymalizujemy koszty i zwiększamy zyski poprzez analizę finansów spółki
 • roczne rozliczenia – przygotowujemy roczne rozliczenie obejmujące bilans, rachunek zysków
  i strat oraz inne wymagane dokumenty
 • wsparcie w badaniach sprawozdań – oferujemy pomoc w przypadku badania sprawozdań
  finansowych przez biegłego rewidenta

Wybierz zaufanego partnera

Nasze biuro rachunkowe śledzi bieżące zmiany w przepisach podatkowych, oferując kompleksowe wsparcie w zakresie każdej kwestii związanej z księgowością i podatkami. Zapewniamy kompleksową organizację dokumentacji księgowej, monitorujemy płatności i sprawdzamy poprawność salda. RARPIT to nie tylko biuro rachunkowe – to partner, który troszczy się o Twoje finanse.